Çocuk Edebiyatı Bilgi Bankası Edebiyatın Eş Anlamlısı Nedir?

Edebiyatın Eş Anlamlısı Nedir?

0
360

Edebiyatın eş anlamlısı nedir? Edebiyat nedir? Yazın nedir? Literature… Edebiyat sözcüğüyle aynı anlama gelen diğer sözcükler nelerdir? Edebiyat Çocuk‘ta bugün…

edebiyatın eş anlamlısı

Bu yazıda ne okuyacaksınız?

Edebiyatın Eş Anlamlısı Nedir?

Edebiyat kelimesi, farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bilim ve sanat oluşuna göre yapılan tanımlardaki farklılıklar, edebiyat sözcüğünün geniş bir skalada anlaşıldığını da göstermektedir. Türk Dil Kurumu‘nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde edebiyat sözcüğü şu anlamlarıyla verilmektedir

“Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazını gökçe yazın”

Görüldüğü gibi edebiyat kelimesi, duygu ve düşüncelerin hem yazılı hem de sözlü olarak anlatılmasıdır. Ama burada dikkat çeken nokta, duygu ve düşüncelerin estetik bir biçimde aktarılmasıdır. Yani okurun ya da dinleyicinin güzellik duygusu, edebi eser aracılığıyla doyurulmalıdır. Edebiyat sözcüğü, yine Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde başka bir tanımla geçmektedir:

“Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür”

Burada da edebiyat sözcüğünün bilimsel yazıların karşılığında kullanılmış olduğunu görüyoruz.

Edebiyat ve eş anlamlısı

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde edebiyat sözcüğünün iki farklı karşılığa sahip olduğunu görmüş oluyoruz:

  • yazın
  • literatür/literature

Bu karşılıklar, edebiyat sözcüğünün kullanım yerine ve alanına göre değişmektedir. Eğer edebiyat sözcüğünü, bildiğimiz roman, şiir, hikaye, efsane ve deneme gibi sanat eserlerini karşılamak için kullanıyorsak sanatsal anlamıyla kullanırız. Bir bilim alanına ait yazıları karşılamak üzere kullanıyorsak  da literatür kelimesinin karşılığı olarak kullanmış oluruz.

Edebiyat kelimesinin tanımı

“Edebiyat” kelimesi, kökensel olarak “edeb”den gelmektedir. Edep, “terbiye” anlamına gelmektedir. Eskiden ahlaksal bilgiler veren her türlü yazılı metin edebiyat kapsamında değerlendirilmekteydi. Bu yüzden tüm yazılı metinler için edebiyat kelimesi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra edebiyat, duygu ve düşünceleri sözcükler yoluyla terbiye etmek anlamına gelir ki bu da esas itibarıyla “edeb” ile yakından ilişkilidir. Ham halde bulunan duygu ve düşünceler, okura sunulma aşamasında estetik olarak işlenir, sözcükler de bu işleme faaliyetinde seçilir ve kullanılır. Edebiyat, sözcüklerin belli bir çerçevede bir araya getirilip bir duygu ya da düşünceyi anlatacak form kazanmasıdır.

Daha Fazla İlgili Makaleyi Yükle
Daha Fazla Yükle Edebiyat Çocuk
Daha Fazla Yükle Bilgi Bankası
Yoruma kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı. Yediveren Yayınları ve Banliyö Ajan…