Çocuk Edebiyatı Bilgi Bankası Tuyuğ Nedir? Tuyuğ Örnekleri

Tuyuğ Nedir? Tuyuğ Örnekleri

0
329

Tuyuğ nedir? Tuyuğ örnekleri… Divan şiiri… Klasik Türk şiiri… Divan edebiyatı… Türk şiiri… Detaylar Edebiyat Çocuk‘ta…

Tuyuğ Nedir

Tuyuğ nedir?

Tek dörtlük ile kaleme alınan tuyuğ nazımşeklinin uyak düzeni aaxa’dır ve yalnızca “fâilatün fâilatün fâilün” kalıbı ile kaleme alınır. Tuyuğ “şarkı söyleme, cinaslı, imâlı söz” anlamlarına gelen Türkçe bir sözcüktür. Halk yazınında “duyuğ” olarak bilinir. Ayrıca halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır. Kimi zaman manilere “duyuğ” da denir.

  • Tuyuğ nazım şeklini Türkler üretmiştir.
  • Kadı Burhanettin tuyuğları ile meşhurdur. Bunun yanı sıra İvaz Paşazade Atayi, Nesimi ve Ali Şir Nevai de pek çok tuyuğ kaleme almıştır.
  • 4 dizesi de uyaklı olan tuyuğa musarra tuyuğ adı verilir.

Tuyuğ örnekleri…

Örnek 1

Âlemi yüzün gülistan eylemiş

Bülbülü sermest ü hayran eylemiş

Amberin zülfün perişan eylemiş

Mahını ebrinde pinhan eylemiş

Örnek 2

Gözü can esrütmeğe hammâr imiş

Kaşı gönlü yıkmağa mi’mâr imiş

Diledim hâlim ki gözüne diyem

Turfa budur gözleri bîmâr imiş

Nesimi

Örnek 3

Dilberün işi itâb u nâz olur

Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur

Ey gönül sabr it tahammül kıl ona

Yâra irişmek işi az az olur

Kadı Burhaneddin

Örnek 4

Bîvefâ dünyâdan usandı gönül

Yoh dedi dünyayı yoh sandı gönül

Düştü aşkın oduna yandı gönül

Vahdetin kand âbına bandı gönül

Nesimî

Örnek 5

Dalmışam şol bahre kim pâyânı yok

Batmışam şol gence kim hüsrânı yok

Bulmuşam şol bedri kim noksânı yok

Girmişem ol şehre kim vîrânı yok

Nesimi

Örnek 6

Hakka şükür koçlarun devrânıdur.
Cümle âlem bu demün hayrânıdur.
Gün batardan gün toğan yire değün.
Işk erinün bir nefes seyrânidur.
                         Kadı Burhaneddin

Örnek 7

Işkın odına gönül pervânedür
Tâkatüm yoh bilmezem pervâ nedür
Fursat olınca gönül sen yanadur
Âşıkun âyîni budur ya nedür
Seyyid Nesimî

Örnek 8

Bir acâ’ib şâha verdim gönlümi

Bedr yüzli mâha verdim gönlümi

Tâ ki Feyzullaha verdim gönlümi

Uş hakîki râha verdim gönlümi

Nesimi

Örnek 9

Hakka şükür koçlarım devrâmdur

Cümle âlem bu demün hayrânıdur

Gün batandan gün toğan yire değin

Aşk erintin bir nefes seyrâmdur

Kadı Burhaneddin

 

Daha Fazla İlgili Makaleyi Yükle
Daha Fazla Yükle Edebiyat Çocuk
Daha Fazla Yükle Bilgi Bankası
Yoruma kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı. Yediveren Yayınları ve Banliyö Ajan…