Çocuk Edebiyatı Hikayeler Çocuk Hikayeleri Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı 2

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı 2

0
374

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı… Dirse Han kimdir? Dede Korkut Hikayelerinin en beğenilen öykülerinden birini sizin için derledik.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı 2

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nın birinci bölümünü okumak için tıklayınız!

Bu sözlerden sonra Dirse Han’ın hatunu pek kederlendi. Kara kara gözleri nemlenip yaşla doldu:

“Hey Dirse Han, çocuk olmaması ne senin yüzünden ne benim yüzümdendir. Onun asıl sebebi üstümüzden hiç esirgemesi eksik olmayan Allah’tandır.”

Keder ve yaş dolu gözlerini silerek şöyle sürdürdü:

“Hey Dirse Han, bana öyle kötü sözler deme. Hırsına kapılıp gönlümü incitme. Ala çadırını al, yeryüzüne diktir. Attan aygır, deveden buğra, koyundan da koç kes. İç Oğuz’un, Dış Oğuz’un bütün ulularını bir araya getir, birlik kıl, hem dahi, çıplak bulsan giydir, aç açık bulsan doyur, sofrana buyur et, borçlulara yardım et, dağ gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır, büyük ziyafet ver, dilek dile, kalpten ola ki, bir garibin, bir ağzı hayırlının duasını yüce Allah makbul tuta, topaç gibi bir oğlumuz yahut ki papatya gibi bir kızımız ola.”

Koca Dirse Han, hatunun bu sözlerine önem verdi, görülmemiş bir ziyafet çekti, bu esnada Tanrı’dan çocuk vermesini diledi. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. İç Oğuz, Dış Oğuz beylerini ziyafete buyur etti. Aç açık görse doyurdu, çıplak görse giydirdi, borcu olanları da borcundan kurtardı. El kaldırdılar semaya, dilek dilediler birlikte yüce Allah’tan, koç gibi bir oğlan vermesini beklediler. Çok geçmedi Dirse Han’ın hanımı hamile kaldı, bir zaman sonra koç gibi bir oğlan çocuğu doğurdu.

At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her omurgası olan büyür, her kaburgası olan gelişir. Oğlan on beş yaşına geldi. Bayındır Han’ın ordusuna girdi.

Bayındır Han’ın bir boğası, bir de erkek devesi var idi. O kara boğa kayalara bir boynuz kaksa kayalar tuz buz olur dağılırdı. Baharda ve güzde buğra ile boğa güreştirilirdi. Bayındır Han ile diğer Oğuz ulu kişileri, bu dövüşü, keyifle izlerler, bolca eğlenirlerdi.

Bahar vaktiydi. Üç kişi bir yanından, üç kişi öteki yanından kara boğayı demir zincirle tutmuşlardı. Sonra götürüp geniş düzlüğün ortasına koyuverdiler. Meğer Dirse Han’ın oğlancığı, arkadaşları ile meydanda oynarlarmış. Bu çocuklar tam dört arkadaşmış. Kara boğa azgın azgın üstlerine koşmuş, üç çocuk kaçmış. Dirse Han’ın oğlancığı kaçamayıp, alık alık bakınıp durmuş. Boğa, tek kalan oğlana koşmuş, birden alık oğlandan eser kalmamış. Topuz gibi yumruğu ile kara boğanın alnına şiddetli bir darbe vurmuş, boğa geri geri gitmiş, yeniden oğlana atılmış. Oğlan yine topuz edip yumruğu boğanın alnına vurup dayamış, geri geri sürerek meydanın ta en başına kadar sürmüş, ikisi de inatmış, bir zaman kıyasıya dövüşmüşler birbirleriyle, yenişememişler, ama artık boğa ayakta zor dururmuş. Çünkü oğlan yumruğu ile destek verirmiş, yumruğunu kara alnından çekince, kara boğa sendelemiş, sonra yerlere devrilmiş.

Dirse Han’ın oğlancığı bıçağını eline aldı, kara boğanın başını kesti. Onca Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar, kocaman bir “aferin” çektiler. “Dedem Korkut gelsin, bu yiğit oğlancığa bir ad versin, alıp babasına götürsün, babasından beylik istesin, taht alıversin,” dediler.

Çağırınca Dedem Korkut hemen geldi. Oğlanın elinden tutup babasına götürdü. Dedem Korkut, oğlanın babasına bakalım neler söylemiş:

“Hay Dirse Han, beylik ver bu oğlana,

Taht ver erdemlidir,

Boynu uzun yüğrük at ver bu oğlana,

Binit olsun hünerlidir,

Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana,

Şişlik olsun, erdemlidir,

Katarından kızıl deve ver bu oğlana,

Yük taşıyıcı olsun hünerlidir.

Altın başlı otağ ver bu oğlana,

Gölge olsun, erdemlidir,

Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana,

Giyer olsun, hünerlidir.

Madem, bu oğlan Bayındır Han’ın geniş düzlüğünde cenk etmiş, kara boğayı haklamıştır, öyleyse Boğaç olsun adı bundan sonra; adını ben verdim, yaşını da ulu Allah versin.”

Dirse Han, oğluna, beylik de verdi, taht da verdi.

Oğlan, tahta çıkınca babasının kırk yiğidine yüz vermez oldu. Buna öfkelenen yiğitler, “Birlik olalım, bu oğlanı babası ile çekiştirelim, belki oğlunu öldürür, böylece biz de eskisi gibi beyimizin yanında yerimizi alırız,” dediler.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nın üçüncü bölümünü okumak için tıklayınız.

Dede Korkut Hikayelerini satın al!

Daha Fazla İlgili Makaleyi Yükle
Daha Fazla Yükle Edebiyat Çocuk
Daha Fazla Yükle Çocuk Hikayeleri
Yoruma kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı

2023 Kırmızı Kalem Edebiyat Öykü Yarışması Sonuçlandı. Yediveren Yayınları ve Banliyö Ajan…